loader image
ŚWIDWIN

ŚWIDWIN

Spółka uruchomiła procedurę przetargową i obecnie jest na etapie wyłaniania wykonawcy projektu architektonicznego budynku wielorodzinnego. W projektowanym budynku przewidzianych jest 26 mieszkań o powierzchni od 26 m² do 62,09 m², a także 66 miejsc parkingowych, w tym...
POLANÓW

POLANÓW

Spółka sfinalizowała zakup gotowego projektu architektonicznego, który samodzielnie zaadoptowała. Dnia 1 września br. zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
BIAŁY BÓR

BIAŁY BÓR

Spółka sfinalizowała zakup gotowego projektu architektonicznego, który samodzielnie zaadoptowała. Dnia 1 września br. zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

ŚWIDWIN

Aktualnie Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji związanej z uruchomieniem procedury przetargowej na projekt architektoniczny budynku wielorodzinnego.

POLANÓW

Aktualnie Spółka finalizuje zakup gotowego projektu architektonicznego, który będzie adaptowała, by zrealizować inwestycję budowy mieszkań w Polanowie.

BIAŁY BÓR

Aktualnie Spółka finalizuje zakup gotowego projektu architektonicznego, który będzie adaptowała, by zrealizować inwestycję budowy mieszkań w Białym Borze.