loader image
Zaproszenie do konsultacji rynkowych

Przedmiot zamówienia: Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

I. ZAMAWIAJĄCY

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.,
ul. Zwycięstwa 236B/1, 75-665 Koszalin
NIP 669 25 62 176, REGON 389262885, KRS 0000936785
tel. sekretariat +48 602 409 965

II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

Osoba wyznaczona do kontaktu: Tomasz Trun, tel. 790 720 076, e-mail do kontaktu: ttrun@simzachodniopomorskie.pl

III. PODSTAWA PRAWNA

Art. 84 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA KONSULTACJI

  1. Zamawiający ogłasza konsultacje związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
  2. Celem konsultacji jest doradztwo w zakresie alternatywnych do tradycyjnych metod realizacji zamówienia.

V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

  1. Warunkiem udziału w konsultacjach jest złożenie zgłoszenia na adres e-mail Zamawiającego do dnia 28.11.2023 r.
  2. Konsultacje prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny, z zastrzeżeniem danych chronionych na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa.
  3. Konsultacje będą przeprowadzone w dniu 30.11.2023 r. za pomocą spotkania online, na które link prześle Zamawiający po otrzymaniu zgłoszenia. Następnie, do dnia 07.12.2023 r. Wykonawcy będą mogli złożyć Zamawiającemu pisemne stanowisko w przedmiocie możliwości alternatywnych sposobów realizacji zamówienia. Szczegółowe pytania i potrzeby Zamawiającego zostaną przekazane na spotkaniu online.
  4. Dzień złożenia pisemnych stanowisk to termin zakończenia konsultacji.