loader image
Dłonie kobiety trzymające długopis w prawej ręce, podpisuje dokument, który lezy na biuru przed nią.

Podstawy prawne działania Spółki

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.
SIM, to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu.

Podstawy prawne działania spółki

Kadencja na lata: 2021 – 2025

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego link >>

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych link>>

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym link>>

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego link>>

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych link>>