loader image

Dopłaty do czynszu za najem mieszkania

„Mieszkanie na Start” to rządowy program dopłat do czynszu. Kierowany jest do najemców mieszkań w budynkach nowo wybudowanych. To bezzwrotne wsparcie dla osób, których dochody są zbyt wysokie, żeby ubiegać się o mieszkanie gminne i jednocześnie zbyt niskie, aby zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Wysokość dopłaty wyliczana jest według wzoru tj: koszt odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej z ustawy o ochronie praw lokatorów x powierzchnia normatywna mieszkania x 1,8% : 12. 

Dopłaty przysługujące jednemu najemcy mogą być stosowane przez 15 lat. Wnioski o dopłaty składają najemcy w gminie. Dopłaty wypłaca bank ze środków funduszu dopłat na wniosek gminy. Szczegółowe warunki dopłat przysługujących najemcom zapisane są w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu.