loader image

Jak zostać mieszkańcem

KROK 1

Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim

Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu realizowany jest przez Urząd Miasta. Kryteria pierwszeństwa oraz termin naboru wniosków będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz SIM KZN Zachodniopomorskie Sp. z o.o.

KROK 2

Twoja cegiełka w budowie mieszkania

Po zakończonym naborze wniosków utworzona zostanie tzw. “lista najemców”. Po jej sporządzeniu mieszkańcy zostaną zaproszeni przez SIM KZN ZACHODNIOPOMORSKIE do zawarcia umów rezerwacyjnych oraz wniesienie cegiełki do budowy swojego mieszkania w postaci tzw. “partycypacji mieszkańca w kosztach budowy”.

KROK 3

Podpisz umowę najmu i odbierz klucze

Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zostaniesz zaproszony do zawarcia umowy najmu mieszkania.

Odbierz klucze i stwórz swój prawdziwy dom!