loader image

ŚWIDWIN

Spółka uruchomiła procedurę przetargową i obecnie jest na etapie wyłaniania wykonawcy projektu architektonicznego budynku wielorodzinnego. W projektowanym budynku przewidzianych jest 26 mieszkań o powierzchni od 26 m² do 62,09 m², a także 66 miejsc parkingowych, w tym...

POLANÓW

Spółka sfinalizowała zakup gotowego projektu architektonicznego, który samodzielnie zaadoptowała. Dnia 1 września br. zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

BIAŁY BÓR

Spółka sfinalizowała zakup gotowego projektu architektonicznego, który samodzielnie zaadoptowała. Dnia 1 września br. zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.