loader image
POLANÓW I BIAŁY BÓR

W dniu 26.04.2024 r. podpisaliśmy umowę na Nadzór Inwestorski robót budowlanych w dwóch wyjątkowych miejscowościach: Polanowie i Białym Borze we współpracy z cenionym Domem Inżynierskim Promis ze Szczecina.

Nadzór inwestorski będzie obejmował kompleksową kontrolę wszystkich etapów realizacji projektu, od wstępnych prac przygotowawczych po ostateczne oddanie inwestycji do użytku. Dom Inżynierski Promis zadba o to, aby wszystkie prace były wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, harmonogramem oraz budżetem.

Cieszymy się na współpracę i jesteśmy przekonani, że dzięki profesjonalnemu nadzorowi inwestorskiemu, projekt zostanie zrealizowany sprawnie i z korzyścią dla całej społeczności Polanowa i Białego Boru.